Fra IDEA til SDU interAct

Du har forsøgt at finde IDEA Entrepreneuship Centres hjemmeside og er blevet viderestillet til interAct-sdu.dk.

Det er sket, fordi IDEA i juni 2016 er ophørt, og IDEAs projekter og medarbejdere er overgået til en ny udviklingsenhed under Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU i Kolding og Sønderborg.

Udviklingsenheden arbejder med udvikling og facilitering inden for instituttets fagområder i tæt samspil med forskerne ved instituttet, lokale virksomheder og de samfundsvidenskabelige studerende ved SDU i Kolding og Sønderborg.

Læs mere om: